MPK DK oznamuje plavcom, že počas letných prázdnin budú v auguste tréningy v nasledujúcich časoch:


Pondelok


17.00 hod. - 19.00 hod.

 

Streda

17.00 hod. - 19.00 hod.

 


Piatok


17.00 hod. - 19.00 hod.